Helikopter lander i ørkenen i Afghanistan.

Veteraner der har været i kamp og som samtidig har symptomer på PTSD og/eller depression har en forhøjet risiko for selvmordsforsøg. Foto: Simon Elbeck

Veterancentrets Videncenter har sammen med eksterne forskere undersøgt, om der er sammenhæng mellem danske veteraners kampeksponering, oplevet under international mission, og efterfølgende risiko for selvmordsforsøg.

Resultatet af undersøgelsen viser, at veteraner der har en højere selvoplevet direkte kampeksponering har en 8 procent højere risiko for selvmordsforsøg efter hjemkomsten. Undersøgelsen bekræfter samtidig, at den øgede risiko for selvmordsforsøg gør sig gældende hos de veteraner, der foruden en selvoplevet kampeksponering samtidig har symptomer på enten PTSD og/eller depression.

 

Undersøgelsen omfatter 12.218 veteraner, der har været udsendt på en international mission i perioden 1997-2016 og som har udfyldt Veterancentrets spørgeskema ”Hjemkomstundersøgelsen” 6-8 måneder efter hjemkomst.

 

Graden af kampeksponering er bestemt ud fra selvrapporterede svar i ”Hjemkomstundersøgelsen”. Der blev skelnet mellem ”kampeksponering” og det at være ”vidne til konsekvenser af krig” (f.eks. at opleve nød blandt lokalbefolkningen).

Tal fra nationale registre administreret af Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen viste, at i alt 83 havde forsøgt selvmord efter hjemkomst.

 

Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem det at have været vidne til konsekvenser af krig og risiko for selvmordsforsøg.

 

Nyttig viden til forebyggelse

Resultatet af undersøgelsen peger på, at man skal være særligt opmærksom på dem, der har oplevet høj kampeksponering og efterfølgende udvikler PTSD eller depression, da disse veteraner er i større risiko for senere at forsøge selvmord. Denne viden håber forskerne kan hjælpe klinikere til bedre opfølgning af veteraner i fremtiden.

 

Læs hele artiklen

Er du interesseret i at læse artiklen i dens fulde længde, finder du den på psychiatrist.com

 

Vil du vide mere?

Forskningsartiklen indgår som del af forskningsprojektet af ”Soldater på Mission” der udgår fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – VIVE. ”Soldater på Mission” er finansieret af Soldaterlegatet, TRYG, Lundbeck, Novo Nordisk og Aase og Ejnar Danielsen Fonden. Forskningsartiklen er skrevet af forskere fra

  • - Videncentret i Veterancentret
  • - Østerbroundersøgelsen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
  • - Dansk Forskningsinstitut for Selvmordsforebyggelse
  • - Department of Mental Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public   Health, Baltimore, Maryland, USA
  • - Centre for Mental Health Research, Research School of Population       Health, The Australian National University, Canberra, Australien
  • - Psykiatrisk Center København

Mia S. Vedtofte; Andreas F. Elrond; Annette Erlangsen; Anni B. S. Nielsen; Christian D. G. Stoltenberg; Jacob L. Marott; Lars R. Nissen og Trine Madsen