Helikopter lander i ørkenen i Afghanistan.

Veterancentrets Videncenter har blandt andet undersøgt det psykiske helbred hos danske veteraner, der har været udsendt til Afghanistan. Foto: Simon Elbeck

Det syvende hold af danske soldater, ISAF7, der var udsendt i Afghanistan i 2009 og 2010, deltog i en større forskningsundersøgelse vedrørende psykiske efterreaktioner og sårbarhedsfaktorer for at udvikle efterreaktioner. Hele holdet blev således undersøgt med spørgeskemaer før, under og efter udsendelsen. Efter udsendelsen blev de undersøgt flere gange, senest 6,5 år efter hjemkomst. Forskningsprojektet med ISAF7 har bidraget med omfattende viden om psykiske efterreaktioner blandt udsendte i international mission og har blandt andet vist, at andelen med symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og depression stiger i årene efter udsendelsen.

 

For at kunne opnå en bredere viden om forholdene og reaktionerne på forskellige hold udsendt til Afghanistan, har Veterancentret iværksat lignende undersøgelser af ISAF10 og ISAF15.

 

Ved at følge flere hold over tid både før og efter deres udsendelser til Afghanistan får vi detaljeret viden om, hvordan de udsendtes mentale helbred påvirkes af en udsendelse,

siger seniorforsker Karen Inge Karstoft.

 

Dansk soldat giver hånd til afghansk soldat.

Veterancentrets Videncenter har undersøgt danske soldaters psykiske vebefindende før og efter udsendelse til Afghanistan. 

Dansk soldat giver hånd til afghansk soldat.

Når veteraner oplever psykiske efterreaktioner i forbindelse med en udsendelse, har de blandt andet mulighed for at tale med en psykolog fra Veterancentrets Militærpsykologiske Afdeling. 

 

Undersøgelsens metoder

 

Undersøgelserne af ISAF7 og ISAF15 er udformede ved, at der er blevet indsamlet informationer om hele holdet før udsendelsen, hvorefter de er blevet fulgt over en periode for at undersøge, hvordan det går dem i årene efter deres udsendelse.

 

Denne tilgang giver mulighed for at undersøge, om der inden udsendelsen findes sårbarhedsfaktorer, som har betydning for udviklingen af psykiske reaktioner efter udsendelsen, eller om disse reaktioner er uafhængige af tidligere belastninger og andre sårbarhedsfaktorer. De udsendte har ved flere tidspunkter udfyldt en række velafprøvede spørgeskemaer, som bruges til at kortlægge forskellige sårbarhedsfaktorer.

 

ISAF7 er blevet bedt om at udfylde skemaerne syv gange henholdsvis en enkelt gang før og under udsendelsen samt fem gange efter udsendelsen – senest 6,5 år efter.

 

Undersøgelsen af ISAF15 følger samme forløb, men her er undersøgelsestidspunkterne lidt færre, idet holdet er blevet bedt om at udfylde spørgeskemaer før udsendelsen samt fire gange efter.

 

Undersøgelsen af ISAF10 blev iværksat med det formål at kunne sammenligne forekomsten af symptomer på PTSD og depression med de andre hold. Den baserer sig på ét undersøgelsestidspunkt 6,5 år efter hjemkomst samt enkelte administrative oplysninger fra før og efter udsendelsen.

 

Status

 

Undersøgelserne af ISAF7 og ISAF10 betragtes pt. som afsluttede. Resultaterne fra undersøgelsen af ISAF7 er offentliggjort i flere rapporter. Resultaterne for ISAF10 6,5 år efter hjemkomst er ligeledes offentliggjort i rapportform og bruges som sammenligningsgrundlag videre frem.

 

Forskerne er aktuelt i gang med at analysere psykisk velbefindende på den lidt længere bane også for ISAF hold 15, dvs. 6 ½ år efter hjemkomst. Publikationen tilføjes her på siden, når den er klar.

 

Publicerede artikler

Karstoft K-I, Nielsen ABS, Armour C, Vedtofte MS, Andersen SB (2020a) Trajectories of depression symptoms from pre- to post- deployment: Does previous trauma predict symptom increase? Journal of Affective Disorders 266, 120–127. DOI: 10.2196/17119

 

Karstoft K-I, Tsamardinos I, Eskelund K, Andersen SB, Nissen LR (2020b) Applicability of an Automated Model and Parameter Selection in the Prediction of Screening-Level PTSD in Danish Soldiers Following Deployment: Development Study of Transferable Predictive Models Using Automated Machine Learning. JMIR Medical Informatics 8, e17119. DOI: 10.1016/j.jad.2020.01.112

Elrond, AF, Høgh, A & Andersen, SB (2018) Leadership and post-traumatic stress disorder: are soldiers’ perceptions of organizational justice during deployment protective?, European Journal of Psychotraumatology, 9:1, DOI: 10.1080/20008198.2018.1449558

Andersen, S. B., Karstoft, K.-I., Bertelsen, M., & Madsen, T. (2014). Latent trajectories of trauma symptoms and resilience: the 3-year longitudinal prospective USPER study of Danish veterans deployed in Afghanistan. The Journal of Clinical Psychiatry, 75(9), 1001–1008.

 

Sidst opdateret 23. juli, 2021 - Kl. 10.02