Børnetegning med tusch af en skægget soldat med staffage af gevær, et menneske med krydser i øjnene og bombe.

Veterancentret og Aalborg Universitet har undersøgt hverdagsliv og trivsel i veteranfamilier, hvor faren i længere perioder ikke er til stede i dagligdagen, når han er udsendt i international tjeneste.


Formålet med undersøgelsen er at belyse trivsel blandt børn og unge af mandlige veteraner via kvalitative interviews med i alt 26 børn og unge i alderen 7-20 år samt deres mødre i veteranfamilier, hvor faren har været udsendt.


Fokus er bl.a. på børnenes reaktioner og følelser på udsendelsen italesat af enten børnene og/eller deres mødre, børnenes relation til faren og familiernes strategier for at kunne håndtere den særlige situation ift. børnene.


Der er en overrepræsentation af børn med fædre med psykiske følgevirkninger i undersøgelsen og det muliggør, at der zoomes ind på de særlige udfordringer, som denne børnegruppe har. Interviewene blev udført i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse, der belyste trivsel blandt 7-, 11, og 15-årige børn af mandlige veteraner.


Spørgeskemaundersøgelsen blev udført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd for og i samarbejde med forskere fra Veterancentrets Videncenter. Den er formidlet i 2018 i rapporten ”Børn af
veteraner. Hverdagsliv og trivsel” (Frederiksen and Lausten 2018).

Undersøgelsen er gennemført af:
Helene Hjort Oldrup, chefkonsulent, ph.d., cand.scient.soc.
Ann-Dorte Pedholt Christensen, professor, ph.d., cand.phil.
Morten Kyed, lektor, ph.d. cand.scient. soc.
Anni Brit Sternhagen Nielsen, seniorforsker, ph.d., cand.scient.pol.

 

 

  • Udgiver

    Veterancentret

  • Udgivelsesdato

    25. maj, 2021

Hent publikation