Et par går tur hånd i hånd ved søerne i København.

PREP-kurser giver blandt andet par redskaber til bedre kommunikation. Modelfoto.

Procesevalueringen har til formål at undersøge hvorvidt initiativet er meningsfuldt for kursusdeltagerne. Erfaringer og viden fra evalueringen kan anvendes af PREP-ledere samt Veterancentret med det formål at optimere udbyttet af fremtidige PREP-kurser for deltagerne.Denne rapport er baseret på evaluering af de 6 første gennemførte kurser i hhv. 2015 og 2016. De 3 kurser i 2015 er afholdt som originale PREP-kurser (Center for Familieudviklings koncept), mens de 3 kurser i 2016 er afviklet som ’PREP i Forsvaret’-kurser (et tilpasset koncept udviklet af Center for Familieudvikling i samarbejde med Veterancentret).

 

Rapportens fund

 

Overordnet set var deltagerne på kurserne meget tilfredse med begge typer af kurser. Henholdsvis 90 % og 96 % angav i deres helhedsvurdering af kurset svar mellem ’tilfreds’ og ’meget tilfreds’ (svarende til en score mellem 5 og 7 på en 7-punkts skala). PREP-lederne udtrykte, at det var meningsfuldt for dem at opleve en positiv forandring hos mange af parrene, fra de ankom til kurset, og når de forlod kurset.

 

Fra både deltagere og PREP-lederes synspunkt er der mulighed for forbedring af kurset ved at afholde kurset på steder med faciliteter, der i højere grad imødekommer, at der er tale om et parforholdskursus.

PREP-lederne har oplevet at kursets indhold er relevant og meningsfuldt for målgruppen. Yderligere fremhævede de at initiativet er tids- og energikrævende at facilitere, og de pointerer vigtigheden i forberedelse af kurset.

Det er blevet tydeligt i denne evaluering, at vejlederrollen er udfordrende for PREP-lederne, at det er af stor vigtighed at iværksætte sparring på denne rolle og at PREP-lederne superviseres i rollen.

Det kan ud fra procesevalueringen konkluderes at PREP for soldater, veteraner og deres partnere er blevet implementeret med succes, men at det bør sikres, at rapportens anbefalinger implementeres. Vi anbefaler på baggrund af ovenstående at dette initiativ gøres til et permanent tilbud for soldater, veteraner og deres pårørende.

 

Denne videnskabelige udgivelse blev publiceret første gang i 2016 og overholder ikke Web Content Accessibility Guidelines. 

  • Udgiver

    Veterancentret

  • Udgivelsesdato

    31. december, 2016

Hent publikation