En mørkhåret pige med skulderlangt hår sidder tæt op af en en lyshåret pige med hestehale  foran et bord. Begge smiler stort.

En evaluering viser, at erfaringerne med samtalegrupper til børn af veteraner med psykiske efterreaktioner har styrket børnene i, hvordan de mestrer deres livsvilkår og egne følelser. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste.

Siden 2015 har Forsvarets Veterancenter tilbudt samtalegrupper til børn og unge, som har en forælder, der har psykiske efterreaktioner fra udsendelse. Grupperne begyndte som et tidsbegrænset projekt, men er nu blevet et permanent tilbud grundet mange gode erfaringer.

 

I denne artikel præsenteres de fund, som en virkningsevaluering i projektperioden har vist. Den viser, at børnene har stor glæde af at mødes med andre i samme situation, da det skaber en oplevelse af ikke at være alene og en indsigt i egen livssituation.

 

Flere af børnene bliver ligeledes styrket i, hvordan de kan håndtere og mestre deres livsvilkår og får en bedre fornemmelse af egne følelser og reaktioner. For nogle af børnene giver det også et øget sprog for egne behov og en styrket mentaliseringsevne, hvilket i sidste ende har ført til bedre trivsel for en del af de børn, som har deltaget i et gruppeforløb.

 

Med denne virkningsevaluering kan vi se, at tilbuddet styrker børnenes  sociale og personlige kompetencer, og det bekræfter, at tilbuddet er relevant og ikke mindst, at der er behov for støtte til denne særlige gruppe af børn.

 

Denne videnskabelige udgivelse er målrettet en mindre, akademisk målgruppe og overholder ikke Web Content Accessibility Guidelines.

  • Udgiver

    Veterancentret

  • Udgivelsesdato

    23. april, 2018

Hent publikation