[Oprindeligt publiceret af Veterancentret]

Af Karen Dahlin

Veterancentret har undersøgt, hvordan det står til med de veteraner, der har været i et rehabiliteringsforløb ved Veterancentret. Udgangspunktet var de 142 rehabiliteringsforløb, der blev afsluttet 1. august 2017. Der var i alt 74 besvarelser, hvilket svarer til 52 procent af de afsluttede forløb.

Undersøgelsen viser, at 51 procent er i stand til at være fuldtidsforsørgende, mens 12 procent er visiteret til fleksjob.

”Vi har forsøgt at komme i kontakt med flest mulig af veteranerne, men har desværre ikke kunnet få fat på alle. De veteraner, vi har fået fat på, er måske nogle af de mere velfungerende. Derfor kan deres besvarelser være mere positive, end hvis vi havde fået fat på hele gruppen,” siger Louise Wrist, specialkonsulent ved Veterancentret.


Job i mange brancher

Undersøgelsen viser også, at veteranerne har fået job i mange forskellige brancher og arbejder som eksempelvis billedanalytiker, indenfor forskellige håndværk, som pædagoger og lærere etc.

”Det kan være et bevis på, at der arbejdes med en både grundig og individuel kompetenceafklaring af den enkelte veteran,” siger Louise Wrist.

Veterancentret spurgte også veteraner, hvordan hjælpen kunne blive bedre, og blandt andet mere viden om psykiske efterreaktioner blev efterspurgt, ligesom det er vigtigt, at kontakten mellem veteran og rådgiver er præget af ærlighed og åbenhed.

Artiklen her er også bragt i Veterancentrets eksterne nyhedsbrev