Nyttig viden når du udsendes

Book en familiesamtale 

At være udsendt, kræver noget helt særligt. Ikke bare af dig, der skal udsendes, men af hele familien. Derfor tilbyder Familieenheden hjælp og rådgivning til hele familien, så både dig, din partner samt dine børn kan få et godt udgangspunkt for at forberede jer på din udsendelse.
I samarbejde med dig og din familie tilpasser vi et forløb, så I som familie får de bedst mulige forudsætninger for at få talt om udsendelsen og de følelser, reaktioner og praktiske hensyn, der naturligt følger med, når den ene forælder skal udsendes.
Vi anbefaler, at I allerede kontakter os før udsendelse, men I er også velkomne under og efter udsendelsen. Vi ved, at den gode forberedelse gør en forskel for hele familien.
Vi kan kontaktes på 72819700. Bed om Familieenheden i dit område.

 

Gode råd til familier

Vi har samlet en række gode råd til, hvordan I som forældre kan støtte jeres barn i en udsendelsesperiode. Rådene stammer fra andre børnefamilier, der selv har stået i den situation, og som har gjort sig nogle erfaringer, som de ønsker at dele.

Læs rådene

 

Min vigtige voksen
Når den ene forældre er udsendt, kan det være rart for både forældre og barn, at der er en anden voksen, der har særligt øje på/for barnet. Min vigtige voksen er støtte til den aftale, der kan laves mellem barnet og en voksen, som barnet har ønsket, der skal være særligt opmærksom, mens far eller mor er udsendt.

Min vigtige voksen

 

Råd til at tale med daginstitution/skole
Som en del af forberedelsen inden udsendelsen, er det godt at informere og lave aftaler med daginstitution/skole. Her er ideer til, hvad I kan lave aftaler om, forud for at en af forældrene skal udsendes.

Inspirationsliste til samtale med daginstitution/skole

 

Undervisnings- og støttematerialet Skal du så i krig?

Skal du så i krig? er et undervisningsmateriale til børn i børnehavealderen og op til 10. klasse. Materialet henvender sig derfor til pædagoger og lærere, men derfor må du gerne som forældre gøre opmærksom på, at det findes og kan bruges i den gruppe/klasse, som dit barn er en del af.

Se materialet

 

 

Udetillægslignende tillæg
Det udetillægslignende tillæg ydes pr. definition for de merudgifter den enkelte påføres som følge af udsendelsen til en international operation (INTOPS), hvilket er begrundelsen for, at det er skattefrit.

Hovedelementet i det udetillægslignende tillæg er et ”afsavns- /adskillelsestillæg” til dækning af de udgifter, der påføres den hjemlige husholdning såsom håndværkere, børnepasning, ekstra transportbehov m.v.
 
Som anført på mødet skal det bemærkes, at det udetillægslignende tillæg er et ikke aftalebaseret tillæg, men alene fastsættes af Forsvarsministeren iht. § 11, stk. 2. i Lov om Forsvarets personel.
 

Som ligeledes anført på mødet kan det udetillægslignende tillæg ikke ydes sejlende personel (oppebærer sø-ydelser).

Dem, som du betragter som dine nærmeste pårørende, er ikke nødvendigvis dine nærmeste pårørende i juridisk forstand. I juridisk forstand er der en arvefølge, som bestemmer, hvem der arver efter dig. Du kan også selv bestemme, hvem der skal arve efter dig f.eks. ved at begunstige andre. At begunstige betyder, at dine nærmeste pårørende skrives ind i de
relevante dokumenter.


Du skal selv tage kontakt til dit pensionsselskab, forsikringsselskab og bank for at høre, hvordan du skal gøre.


Du kan også benytte hjemmesiden www.pensioninfo.dk hvor du kan se, hvordan du er forsikret. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at selvom du tilføjer en begunstigelse i en instans, bliver det ikke automatisk overført til de andre instanser. Vi anbefaler, at du anvender dette som en mulighed for, sammen med dine pårørende, at undersøge om I har
den dækning som I ønsker.


Ønsker I hjælp til at finde ud af, om I er dækket som I ønsker det, kan I søge rådgivning via en advokat.


Testamente
Husk at kun ægtefælle og børn arver automatisk. Hvis du er samboende, men ikke gift, er det nødvendigt at skrive testamente, hvis du ønsker, at din samlever skal være arving.

 

Forsørgertabserstatning efter Arbejdsskadeloven og Forsvarets særlige erstatningsordning gives dog til samlevende, hvis man har boet sammen i to år eller derover.

Er du i et parforhold – uanset om det er nyt eller godt etableret, har I mulighed for en weekend med fokus på jer. Det er en god investering i hinanden og kan være en stor hjælp, når I skal være eller har været væk fra hinanden i længere tid. På kurset er det kun dig og din partner, der arbejder sammen, kombineret med oplæg fra underviserne.

Læs mere om parforholdskurset PREP

Alle, der udfører et stykke arbejde, er omfattet af Lov om arbejdsskade sikring (tjek). Deltager du i internationale fredsskabende/støttende mission, er du herudover dækket af Forsvarets særlige erstatningsordning.

Er du i tvivl om, om du har fået en arbejdsskade, kan du få rådgivning og støtte ved Veterancentrets socialrådgivere.

Læs mere om arbejdsskader her

Læs folderen: Hvis du kommer til skade

Danmarks veteranpolitik 2016
Danmarks veteranpolitik fra den 5. september 2016 er et tiltag, som udsprang af det servicetjek af veteranindsatsen, som blev igangsat med regeringsgrundlaget i juni 2015.

Veteranpolitikken angiver de generelle principper og de overordnede målsætninger for anerkendelse og støtte til veteraner og deres pårørende. Politikken skaber rammerne for de konkrete initiativer på veteranområdet. Resultaterne af indsatsen vurderes kontinuerligt for at sikre, at den fornødne effekt opnås. På den baggrund justeres initiativerne i forhold til de
aktuelle behov. Nedenstående udgivelse erstatter veteranpolitik af 2010.

Læs Danmarks veteranpolitik 2016 her

Sidst opdateret 3. marts, 2023 - Kl. 11.15