Veteran set bagfra

Nyt specialiseret botilbud skal stå klar til at huse særligt udsatte veteraner i 2023. Foto: Unsplash

Nyt specialiseret botilbud der skal stå klar til at huse særligt udsatte veteraner i 2023, sendes nu i udbud. Botilbuddet skal sikre trygge rammer for særligt udsatte veteraner, og det skal kunne håndtere sårbare veteraners psykiske og sociale udfordringer. Det nye botilbud skal desuden være i stand til at håndtere rusmiddelafhængighed i samarbejde med specialiserede, eksterne behandlingstilbud.Botilbud sendes i udbud

I december 2021 er organisationerne bag de eksisterende botilbud for veteraner blevet inviteret til en markedsanalyse for at kvalificere behovet og mulige løsningsmodeller for det nye initiativ. Referatet af dette møde kan findes i nedenstående dokumenter, sammen med udkastet til udbudsmaterialet. Bemærk at dette materiale ikke er det endelige materiale, men udelukkende materialet som er forelagt ved markedsanalysen.

For at finde den bedst egnede aktør til at oprette og drive det nye botilbud, bliver der nu sat gang i en udbudsrunde. Er din organisation interesseret i at deltage, kan du benytte dette link til udbudsportalen, hvor det endelige udbudsmateriale er offentliggjort.  Prækvalifikation og kommunikation om udbuddet

Vær opmærksom på at tidsfristen for prækvalifikation er den 28. januar 2022, og at man som deltager i udbuddet skal kommunikere omkring udbuddet via den elektroniske platform og ikke direkte med Veterancentret.